Polityka prywatności

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Aby podczas wizyty na naszej stronie użytkownicy czuli się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień ustawowych. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować o naszych zasadach gromadzenia i wykorzystania danych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest LIVING DREAM LTD
  UNIT 4E ENTERPRISE COURT
  FARFIELD PARK
  ROTHERHAM
  S63 5DB
  UNITED KINGDOM
 2. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.
 3. Administrator w związku z przebywaniem Użytkowników w serwisie online zbiera i korzysta także z danych dotyczących adresu IP, informacji o urządzeniu, nazwy przeglądarki, pamięci podręcznej przeglądarki, danych o lokalizacji, plików cookies, systemu operacyjnego, czasu i sposobu korzystania z usług.
 4. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp do plików cookies poprzez przeglądarkę internetową swojego urządzenia.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych w Regulaminie Serwisu wyzwanie90dni.pl wykorzystując takie dane osobowe jak: Imię, Nazwisko, adres poczty elektronicznej czy indywidualny login do konta w serwisie.
 7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Poprzez podanie swoich danych osobowych w celu: założenia konta w serwisie, zakupu produktów oraz usług LIVING DREAM LTD, uruchomienia subskrypcji bezpłatnego newslettera na podany adres poczty elektronicznej lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez LIVING DREAM LTD,. oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług LIVING DREAM LTD,.
 9. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi swobodny dostęp do danych osobowych, możliwość ich zmiany, wielokrotne poprawianie oraz ich usunięcie. Czynności te mogą zostać wykonane poprzez Konto Użytkownika.
 10. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w każdym czasie poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: info@jangajos.pl
 11. Rozwiązanie umowy dotyczącej świadczenia usług lub cofnięcie zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych w tym również tych wykorzystywanych do prawidłowego jej wykonywania przez Administratora może spowodować usunięcie konta Użytkownika i nie stanowi podstawy do skorzystania z Gwarancji Zadowolenia.
 12. LIVING DREAM LTD,. nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 13. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 14. LIVING DREAM LTD,. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 15. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących Polityki Prywatności oraz korzystania z usług Administratora prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: info@jangajos.pl